Algemene bedrijfsvoorwaarden

1. Reikwijdte

Op alle bestellingen die consumenten en ondernemers via onze onlineshop plaatsen, zijn de volgende voorwaarden van toepassing.

Een consument is iedere natuurlijke persoon die een rechtstransactie sluit voor doeleinden die niet in de eerste plaats kunnen worden toegeschreven aan zijn commerciële of zelfstandige beroepsactiviteit. Een ondernemer is een natuurlijke of rechtspersoon of een maatschap met rechtsbevoegdheid die, bij het aangaan van een juridische transactie, handelt in de uitoefening van zijn commerciële of zelfstandige beroepsactiviteit.

Voor ondernemers geldt het volgende: Indien de ondernemer tegenstrijdige of aanvullende algemene voorwaarden hanteert, wordt de geldigheid hiervan betwist; Ze worden pas onderdeel van het contract als wij hiermee uitdrukkelijk hebben ingestemd.

2. Contractpartner, contractsluiting, correctiemogelijkheden

Het koopcontract wordt gesloten met Nylonliebe.de – Manuel Wedderien.

Door de producten in de onlineshop te plaatsen, doen wij een bindend aanbod om voor deze artikelen een overeenkomst te sluiten. U kunt onze producten eerst vrijblijvend in uw winkelwagen plaatsen en uw gegevens vóór het plaatsen van uw bindende bestelling te allen tijde corrigeren met behulp van de tijdens het bestelproces ter beschikking gestelde en toegelichte correctiehulpmiddelen. Het contract komt tot stand wanneer u het aanbod voor de goederen in het winkelwagentje accepteert door op de bestelknop te klikken. Direct na het plaatsen van uw bestelling ontvangt u nogmaals een bevestiging per e-mail.

3. Contracttaal, contracttekstopslag

De beschikbare taal/talen voor het sluiten van het contract: Duits

Wij slaan de contracttekst op en sturen u de bestelgegevens en onze algemene voorwaarden in tekstvorm toe. U kunt de contracttekst bekijken in onze klantenlogin.

4. Leveringsvoorwaarden

Naast de vermelde productprijzen zijn er verzendkosten. Meer informatie over de verzendkosten vindt u bij de aanbiedingen.

Wij bezorgen uitsluitend per post. Zelf ophalen van het product is helaas niet mogelijk.

5. Betaling

In onze winkel zijn doorgaans de volgende betaalmethoden beschikbaar:

Betaling vooraf
Als u kiest voor vooruitbetaling, geven wij u onze bankgegevens in een aparte e-mail en bezorgen wij de goederen na ontvangst van de betaling.

PayPal Plus
In samenwerking met de betalingsdienstaanbieder PayPal (Europe) S.à rl et Cie, SCA, 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg (“PayPal”) bieden wij u de volgende betalingsmogelijkheden aan als PayPal-services. Tenzij hieronder anders bepaald, vereist betaling via PayPal Plus geen registratie bij PayPal. Verdere informatie over de betreffende betaalmogelijkheid en tijdens het bestelproces ontvangt u.

PayPal
Om het factuurbedrag via PayPal te kunnen betalen, moet u bij PayPal geregistreerd zijn, u met uw toegangsgegevens identificeren en de betalingsopdracht bevestigen. De betalingstransactie wordt door PayPal onmiddellijk na het plaatsen van de bestelling uitgevoerd.

Creditcard via PayPal
Het bedrag wordt door PayPal van uw kaart afgeschreven nadat de goederen zijn verzonden.

Automatische incasso via PayPal
Voor betaling via automatische incasso via PayPal is een adres- en kredietcontrole vereist en deze wordt rechtstreeks aan PayPal uitgevoerd. Door de betaalopdracht te bevestigen, geeft u PayPal een automatische incassomachtiging. PayPal informeert u over de datum van de rekeningafschrijving (zogenaamde voormelding). De rekening wordt gedebiteerd voordat de goederen worden verzonden.

Koop op rekening via PayPal
Voor aankopen op rekening via PayPal is een adres- en kredietcontrole vereist en deze wordt rechtstreeks bij PayPal uitgevoerd.

Meteen door klarna
Om het factuurbedrag via de betalingsdienstaanbieder Sofort GmbH, Theresienhöhe 12, 80339 München te kunnen betalen, moet u een bankrekening hebben geactiveerd voor online bankieren, u dienovereenkomstig identificeren en de betalingsopdracht bevestigen. Het bedrag wordt direct na het plaatsen van uw bestelling van uw rekening afgeschreven. Verdere informatie ontvangt u tijdens het bestelproces.

Google Pay
Om het factuurbedrag via de betalingsdienstaanbieder Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland (“Google”) te kunnen betalen, moet u bij Google geregistreerd zijn en de Google Pay-functie geactiveerd hebben, identificeer u met uw toegangsgegevens en bevestig de betalingsopdracht. De betalingstransactie wordt onmiddellijk na het plaatsen van de bestelling uitgevoerd. Verdere informatie ontvangt u tijdens het bestelproces.

6. Herroepingsrecht

Consumenten hebben het wettelijke herroepingsrecht, zoals beschreven in de herroepingsvoorwaarden. Ondernemers krijgen geen vrijwillig herroepingsrecht.

7. Transportschade​​​​​​

Voor consumenten geldt het volgende: Als goederen worden geleverd met duidelijke transportschade, meld deze fouten dan zo snel mogelijk aan de bezorger en neem onmiddellijk contact met ons op. Het niet indienen van een klacht of het niet contacteren van ons heeft geen enkele gevolgen voor uw juridische claims en de handhaving ervan, in het bijzonder uw garantierechten. Ze helpen ons echter om onze eigen claims jegens de vervoerder of de transportverzekeringsmaatschappij te kunnen geldend maken.

8. Garantie en garanties​​​​​

De wettelijke aansprakelijkheidswet voor gebreken is van toepassing. Informatie over eventuele aanvullende garanties en de exacte voorwaarden daarvan vindt u bij het product en op speciale informatiepagina's in de onlineshop.

9. Geschillenbeslechting​​​​​​

De Europese Commissie biedt u een platform voor onlinegeschillenbeslechting (OS). hier vinden. Wij zijn niet verplicht en ook niet bereid om deel te nemen aan een geschillenbeslechtingsprocedure voor een consumentenarbitragecommissie.

10. Slotbepalingen​​​​​​

Als u ondernemer bent, is het Duitse recht van toepassing met uitsluiting van het VN-Verdrag inzake contracten voor de internationale verkoop van goederen.

Algemene voorwaarden gemaakt met de Vertrouwde winkels Juridische copywriter in samenwerking met FÖHLISCH Advocaten .

Alternatieve geschillenbeslechting conform artikel 14 lid 1 ODR-VO en artikel 36 VSBG:

De Europese Commissie biedt een platform voor online geschillenbeslechting (OS), dat u kunt vinden op https://ec.europa.eu/consumers/odr vinden. Wij zijn niet verplicht en ook niet bereid om deel te nemen aan een geschillenbeslechtingsprocedure voor een consumentenarbitragecommissie.