gegevensbescherming

De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is:

Manuel Wedderien
Duccastr. 4
63739 Aschaffenburg

manu@nylonliebe.de

Wij zijn blij met uw interesse in onze onlineshop. Het beschermen van uw privacy is voor ons erg belangrijk. Hieronder informeren wij u uitgebreid over de wijze waarop met uw gegevens wordt omgegaan.

1. Toegang tot gegevens en hosting

U kunt onze websites bezoeken zonder persoonlijke gegevens achter te laten. Telkens wanneer een website wordt bezocht, slaat de webserver automatisch een zogenaamd serverlogbestand op, dat bijvoorbeeld de naam van het opgevraagde bestand, uw IP-adres, de datum en het tijdstip van het ophalen, de hoeveelheid overgedragen gegevens en de opgevraagde gegevens bevat. provider (toegangsgegevens) en documenteert de opvraging. Deze toegangsgegevens worden uitsluitend geëvalueerd om een ​​probleemloze werking van de site te garanderen en ons aanbod te verbeteren. Dit dient ter bescherming van onze legitieme belangen, die in het kader van een belangenafweging de boventoon voeren, bij een correcte presentatie van ons aanbod in overeenstemming met artikel 6 lid 1 zin 1 letter f AVG. Alle toegangsgegevens worden uiterlijk zeven dagen na het einde van uw bezoek aan de site verwijderd.

Hosten

De diensten voor het hosten en weergeven van de website worden deels door onze dienstverleners geleverd als onderdeel van de verwerking namens ons. Tenzij anders aangegeven in deze gegevensbeschermingsverklaring, worden alle toegangsgegevens en alle gegevens verzameld in de formulieren op deze website verwerkt op haar servers. Als u vragen heeft over onze dienstverleners en de basis van onze samenwerking met hen, neem dan contact met ons op via de contactmogelijkheid die in deze gegevensbeschermingsverklaring wordt beschreven.

2. Gegevensverwerking voor contractverwerking en contact

2.1 Gegevensverwerking voor contractverwerking

Met het oog op de contractverwerking in overeenstemming met artikel 6, lid 1, zin 1, letter b AVG, verzamelen wij persoonlijke gegevens als u deze vrijwillig aan ons verstrekt als onderdeel van uw bestelling. Verplichte velden zijn als zodanig gemarkeerd, omdat we in deze gevallen de gegevens absoluut nodig hebben om het contract af te handelen en we de bestelling niet kunnen verzenden zonder deze te verstrekken. Welke gegevens worden verzameld, kunt u zien aan de betreffende invoerformulieren.

Meer informatie over de verwerking van uw gegevens, in het bijzonder over de overdracht aan onze dienstverleners met het oog op de verwerking van bestellingen, betalingen en verzendingen, vindt u in de volgende paragrafen van deze gegevensbeschermingsverklaring. Nadat het contract volledig is verwerkt, worden uw gegevens beperkt voor verdere verwerking en verwijderd na het verstrijken van de fiscale en handelsrechtelijke bewaartermijnen in overeenstemming met artikel 6, lid 1, zin 1, letter a AVG, of behouden wij ons het recht voor om gegevens verder te gebruiken dit is wettelijk toegestaan ​​en waarover wij u in deze verklaring informeren.

Goederenbeheersysteem

Voor het verwerken van bestellingen en contracten maken wij gebruik van goederenbeheersystemen van externe dienstverleners. Onze dienstverleners werken voor ons in het kader van de orderverwerking. Als u vragen heeft over onze dienstverleners en de basis van onze samenwerking met hen, neem dan contact met ons op via de contactmogelijkheid die in deze gegevensbeschermingsverklaring wordt beschreven.

Onze dienstverleners zijn gevestigd en/of gebruiken servers in landen buiten de EU en de EER. Voor deze landen bestaat er geen adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie. Onze samenwerking met u is gebaseerd op standaardgegevensbeschermingsclausules van de Europese Commissie.

2.2 Klantaccount

Als u overeenkomstig artikel 6 lid 1 zin 1 letter a AVG uw toestemming heeft gegeven door te besluiten een klantaccount te openen, zullen wij uw gegevens gebruiken voor het openen van een klantaccount en om uw gegevens op te slaan voor verdere toekomstige bestellingen op onze website . Het verwijderen van uw klantaccount is op elk moment mogelijk en kan worden gedaan door een bericht te sturen naar de contactmogelijkheid die wordt beschreven in deze gegevensbeschermingsverklaring of door een daartoe voorziene functie in het klantaccount te gebruiken. Nadat uw klantaccount is verwijderd, worden uw gegevens verwijderd, tenzij u uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven voor verder gebruik van uw gegevens in overeenstemming met artikel waarover wij u in deze verklaring informeren.

2.3 Contact met ons opnemen

Als onderdeel van de klantencommunicatie verzamelen wij persoonlijke gegevens om uw vragen te verwerken in overeenstemming met artikel 6, lid 1, zin 1, letter b AVG, als u deze aan ons verstrekt wanneer u contact met ons opneemt (bijvoorbeeld via een contactformulier, livechattool of e-mail). ) vrijwillig delen. Verplichte velden zijn als zodanig gemarkeerd omdat wij in deze gevallen de gegevens absoluut nodig hebben om uw contact te kunnen verwerken. Welke gegevens worden verzameld, kunt u zien aan de betreffende invoerformulieren. Zodra uw verzoek volledig is verwerkt, worden uw gegevens verwijderd, tenzij u uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven voor verder gebruik van uw gegevens in overeenstemming met Art waarover wij u in deze verklaring informeren.

3. Gegevensverwerking ten behoeve van de verzendverwerking

Om de overeenkomst conform artikel 6 lid 1 zin 1 letter b AVG uit te voeren, geven wij uw gegevens door aan de met de levering belaste verzenddienstverlener, voor zover dit noodzakelijk is voor de levering van de bestelde goederen.

Hetzelfde geldt voor de overdracht van gegevens aan onze fabrikanten of groothandelaren in gevallen waarin zij de verzending voor ons overnemen (dropshipping). Deze worden beschouwd als verzenddienstverleners in de zin van deze gegevensbeschermingsverklaring.

Gegevensoverdracht aan verzendserviceproviders met het oog op verzendingsmelding

Als u ons tijdens of na uw bestelling hiervoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven, geven wij uw e-mailadres en telefoonnummer overeenkomstig artikel 6 lid 1 zin 1 letter a AVG door aan de geselecteerde verzenddienst, zodat zij dit kunnen doen Delivery kan contact met u opnemen ten behoeve van leveringsmelding of coördinatie.
De toestemming kan op elk moment worden ingetrokken door een bericht te sturen naar de contactmogelijkheid beschreven in deze gegevensbeschermingsverklaring of rechtstreeks naar de verzendserviceprovider op het hieronder vermelde contactadres. Na herroeping zullen wij de door u verstrekte gegevens voor dit doeleinde verwijderen, tenzij u uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven voor verder gebruik van uw gegevens of wij ons het recht voorbehouden om uw gegevens verder te gebruiken dan toegestaan ​​door de wet en waarover wij u in deze verklaring informeren. .

DHL Parcel GmbH
Sträßchensweg 10
53113 Bonn
Duitsland

4. Gegevensverwerking voor betalingsverwerking

Bij de verwerking van betalingen in onze onlineshop werken wij samen met deze partners: technische dienstverleners, kredietinstellingen, betalingsdienstaanbieders.

4.1 Gegevensverwerking voor transactieverwerking

Afhankelijk van de gekozen betalingsmethode geven wij de gegevens die nodig zijn voor de verwerking van de betalingstransactie door aan onze technische dienstverleners die voor ons werken in het kader van de orderverwerking, of aan de opdracht gegeven kredietinstellingen of aan de geselecteerde betalingsdienstaanbieder, voor zover dat dit nodig is om de betaling te verwerken. Dit dient ter uitvoering van de overeenkomst in overeenstemming met artikel 6 lid 1 zin 1 letter b AVG. In sommige gevallen verzamelen de betalingsdienstaanbieders zelf de gegevens die nodig zijn om de betaling af te handelen, bijvoorbeeld op hun eigen website of via een technische integratie in het bestelproces. De gegevensbeschermingsverklaring van de betreffende betalingsdienstaanbieder is van toepassing.
Als u vragen heeft over onze betalingsverwerkingspartners en de basis van onze samenwerking met hen, neem dan contact met ons op via de contactmogelijkheid die in deze gegevensbeschermingsverklaring wordt beschreven.

4.2 Gegevensverwerking met als doel fraude te voorkomen en onze betaalprocessen te optimaliseren

Indien nodig geven wij onze dienstverleners verdere gegevens, die zij samen met de gegevens die nodig zijn om de betaling te verwerken als onze verwerkers gebruiken met het oog op fraudepreventie en het optimaliseren van onze betalingsprocessen (bijvoorbeeld facturering, verwerking van betwiste betalingen, boekhoudkundige ondersteuning). In overeenstemming met artikel 6 lid 1 zin 1 letter f van de AVG dient dit ter bescherming van onze legitieme belangen, die de boventoon voeren in het kader van een belangenafweging, bij onze bescherming tegen fraude en bij een efficiënt betalingsbeheer.

5. Adverteren via e-mail

5.1 E-mailnieuwsbrief met registratie

Als u zich aanmeldt voor onze nieuwsbrief, gebruiken wij de daarvoor benodigde of afzonderlijk door u verstrekte gegevens om u op basis van uw toestemming regelmatig onze e-mailnieuwsbrief te sturen in overeenstemming met artikel 6 lid 1 zin 1 letter a AVG. U kunt zich op elk moment afmelden voor de nieuwsbrief. U kunt dit doen door een bericht te sturen naar de hieronder beschreven contactmogelijkheid of via een link in de nieuwsbrief. Nadat u zich heeft afgemeld, verwijderen wij uw e-mailadres uit de lijst met ontvangers, tenzij u uitdrukkelijk heeft ingestemd met verder gebruik van uw gegevens in overeenstemming met artikel 6, lid 1, zin 1, letter a van de AVG, of behouden wij ons het recht voor om uw gegevens verder te gebruiken dan dit wettelijk toegestaan ​​en waarover wij u in deze verklaring informeren.

5.2 Verzending van de nieuwsbrief

De nieuwsbrief kan ook door onze dienstverleners worden verzonden als onderdeel van de verwerking namens ons. Als u vragen heeft over onze dienstverleners en de basis van onze samenwerking met hen, neem dan contact met ons op via de contactmogelijkheid die in deze gegevensbeschermingsverklaring wordt beschreven.

Onze dienstverleners zijn gevestigd en/of gebruiken servers in de volgende landen waarvoor de Europese Commissie een passend niveau van gegevensbescherming heeft vastgesteld: Canada

Onze dienstverleners bevinden zich en/of gebruiken servers in de VS en India. Voor deze landen bestaat er geen adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie. Onze samenwerking met u is gebaseerd op standaardgegevensbeschermingsclausules van de Europese Commissie.

6. Cookies en andere technologieën

Algemene informatie

Om het bezoek aan onze website aantrekkelijk te maken en het gebruik van bepaalde functies mogelijk te maken, gebruiken wij op verschillende pagina’s technologieën, waaronder zogenaamde cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die automatisch op uw apparaat worden opgeslagen. Sommige van de door ons gebruikte cookies worden aan het einde van de browsersessie, d.w.z. nadat u uw browser sluit, verwijderd (zogenaamde sessiecookies). Andere cookies blijven op uw apparaat staan ​​en stellen ons in staat uw browser bij uw volgende bezoek te herkennen (permanente cookies).
Wij gebruiken technologieën die absoluut noodzakelijk zijn voor het gebruik van bepaalde functies van onze website (bijvoorbeeld winkelwagenfunctie). Deze technologieën verzamelen en verwerken IP-adres, tijdstip van bezoek, apparaat- en browserinformatie, evenals informatie over uw gebruik van onze website (bijvoorbeeld informatie over de inhoud van het winkelwagentje). Als onderdeel van een belangenafweging dient dit dwingende legitieme belangen bij een geoptimaliseerde presentatie van ons aanbod in overeenstemming met artikel 6 lid 1 zin 1 letter f van de AVG.

We gebruiken ook technologieën om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen waaraan we onderworpen zijn (bijvoorbeeld om toestemming te kunnen tonen voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens), evenals voor webanalyse en online marketing. Meer informatie hierover, inclusief de betreffende wettelijke basis voor gegevensverwerking, vindt u in de volgende paragrafen van deze gegevensbeschermingsverklaring.

Via de volgende links kunt u de cookie-instellingen voor uw browser vinden: Microsoft Edge™ / Safari™ / Chroom™ / Firefox™ / Opera™

Als u overeenkomstig artikel 6 lid 1 zin 1 letter a AVG heeft ingestemd met het gebruik van de technologieën, kunt u uw toestemming op elk moment intrekken door een bericht te sturen naar de contactmogelijkheid die wordt beschreven in de gegevensbeschermingsverklaring.

7. Gebruik van cookies en andere technologieën voor webanalyse en reclamedoeleinden

Als u uw toestemming heeft gegeven in overeenstemming met artikel 6, lid 1, zin 1, letter a AVG, gebruiken wij de volgende cookies en andere technologieën van derden op onze website. Zodra het doel niet langer bestaat en wij de betreffende technologie niet langer gebruiken, worden de in dit verband verzamelde gegevens verwijderd. U kunt uw toestemming op elk moment met toekomstige werking intrekken. Meer informatie over uw herroepingsmogelijkheden vindt u in het gedeelte ‘Cookies en andere technologieën’. Meer informatie, inclusief de basis van onze samenwerking met elke aanbieder, kunt u vinden onder de afzonderlijke technologieën. Als u vragen heeft over de aanbieders en de basis van onze samenwerking met hen, neem dan contact met ons op via de contactmogelijkheid die in deze gegevensbeschermingsverklaring wordt beschreven.

7.1 Gebruik van Google-diensten voor webanalyse- en advertentiedoeleinden

Wij gebruiken de hieronder gepresenteerde technologieën van Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland (“Google”). De door Google-technologieën automatisch verzamelde informatie over uw gebruik van onze website wordt doorgaans naar een server van Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, VS verzonden en daar opgeslagen. Er is geen adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie voor de VS. Onze samenwerking met u is gebaseerd op standaardgegevensbeschermingsclausules van de Europese Commissie. Als uw IP-adres via de technologieën van Google wordt verzameld, wordt het door het activeren van de IP-anonimisering ingekort voordat het op de servers van Google wordt opgeslagen. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google verzonden en daar ingekort. Tenzij anders vermeld voor de afzonderlijke technologieën, vindt de gegevensverwerking plaats op basis van een overeenkomst die voor de betreffende technologie tussen de medeverantwoordelijken is gesloten in overeenstemming met artikel 26 AVG. Meer informatie over de gegevensverwerking door Google vindt u in de Het privacybeleid van Google .

Google Analytics

Voor website-analyse verzamelt en bewaart Google Analytics automatisch gegevens (IP-adres, tijdstip van bezoek, apparaat- en browserinformatie evenals informatie over uw gebruik van onze website), op basis waarvan gebruiksprofielen worden aangemaakt met behulp van pseudoniemen. Er kunnen cookies worden gebruikt. Uw IP-adres wordt in principe niet gecombineerd met andere gegevens van Google. De gegevensverwerking vindt plaats op basis van een overeenkomst inzake orderverwerking door Google.

YouTube-video-plug-in

Om inhoud van derden te integreren, worden via de YouTube-videoplugin in de door ons gebruikte uitgebreide gegevensbeschermingsmodus gegevens (IP-adres, tijdstip van bezoek, apparaat- en browserinformatie) verzameld, naar Google verzonden en vervolgens door Google verwerkt, alleen als u speelt video.

7.2 Overige aanbieders van webanalyse- en onlinemarketingdiensten

Gebruik van Amazon-diensten voor online marketing

Over de advertentiepartner Amazon Europe Core S.à.rl , 5 Rue Plaetis, L-2338 Luxemburg (“Amazon”), wij verkopen ruimte voor advertenties van derden op Amazon. Deze advertenties worden op verschillende plaatsen op deze website aan u getoond. Met behulp van cookies kan Amazon de voortgang van de betreffende bestelling volgen en vooral begrijpen dat u op de betreffende advertentie hebt geklikt en vervolgens het product hebt besteld. Voor dit doel worden gegevens (IP-adres, tijdstip van bezoek, apparaat- en browserinformatie en informatie over uw gebruik van onze website) verzameld, naar Amazon verzonden en door Amazon verwerkt. Op deze gegevensverwerking hebben wij geen invloed. De gegevensverwerking vindt plaats op basis van een overeenkomst tussen gezamenlijk verantwoordelijke partijen in overeenstemming met artikel 26 AVG. De informatie die Amazon automatisch verzamelt over uw gebruik van onze website, wordt doorgaans verzonden naar een server bij Amazon, Inc., 410 Terry Ave. North, Seattle, WA 98109-5210, VS en daar opgeslagen. Er is geen adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie voor de VS. Onze samenwerking met u is gebaseerd op standaardgegevensbeschermingsclausules van de Europese Commissie.

8. Sociale media

8.1 Sociale plug-ins van Facebook, Twitter, Instagram, Whatsapp

Op onze website worden sociale buttons van sociale netwerken gebruikt. Deze worden uitsluitend als HTML-links in de pagina geïntegreerd, zodat er bij het oproepen van onze website geen verbinding met de servers van de betreffende aanbieder tot stand komt. Als u op een van de buttons klikt, wordt de website van het betreffende sociale netwerk in een nieuw venster in uw browser geopend, waar u bijvoorbeeld op de Like- of Share-knop kunt drukken.

8.2 Onze online aanwezigheid op Facebook, Twitter, Instagram, YouTube

Als u overeenkomstig artikel 6, lid 1, zin 1, letter a van de AVG uw toestemming hebt gegeven aan de betreffende socialemedia-exploitant, worden uw gegevens automatisch verzameld voor marktonderzoek en reclamedoeleinden wanneer u onze online aanwezigheid op de genoemde sociale media bezoekt. hierboven en opgeslagen, waaruit gebruiksprofielen worden gemaakt met behulp van pseudoniemen. Deze kunnen bijvoorbeeld worden gebruikt om binnen en buiten de platforms advertenties te tonen die vermoedelijk aansluiten bij uw interesses. Hiervoor worden meestal cookies gebruikt. Voor gedetailleerde informatie over de verwerking en het gebruik van gegevens door de betreffende sociale-media-exploitant, evenals een contactoptie en uw gerelateerde rechten en instellingsopties om uw privacy te beschermen, verwijzen wij u naar de hieronder gelinkte gegevensbeschermingsinformatie van de aanbieder. Mocht u hier toch hulp bij nodig hebben, dan kunt u contact met ons opnemen.

Facebook is een aanbieding van Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ierland (“Facebook Ireland”). De informatie die automatisch door Facebook Ireland wordt verzameld over uw gebruik van onze online aanwezigheid op Facebook wordt doorgaans naar een server van Facebook, Inc. , 1601 Willow Road, Menlo Park, California 94025, VS en daar opgeslagen. Er is geen adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie voor de VS. Onze samenwerking met u is gebaseerd op standaardgegevensbeschermingsclausules van de Europese Commissie. De gegevensverwerking bij het bezoeken van een Facebook-fanpagina is gebaseerd op een overeenkomst tussen gezamenlijk verantwoordelijke partijen in overeenstemming met artikel 26 AVG. Zie voor meer informatie (informatie over Insights-gegevens). hier .

Twitteren is een aanbieding van Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, D02 AX07, Ierland (“Twitter”). De automatisch door Twitter verzamelde informatie over uw gebruik van onze online aanwezigheid op Twitter wordt doorgaans overgebracht naar een server bij Twitter, Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, VS en daar opgeslagen. Er is geen adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie voor de VS. Onze samenwerking met u is gebaseerd op standaardgegevensbeschermingsclausules van de Europese Commissie.

Instagram is een aanbieding van Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ierland (“Facebook Ireland”). De informatie die automatisch door Facebook Ireland wordt verzameld over uw gebruik van onze online aanwezigheid op Instagram wordt doorgaans naar een server van Facebook, Inc. , 1601 Willow Road, Menlo Park, California 94025, VS en daar opgeslagen. Er is geen adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie voor de VS. Onze samenwerking met u is gebaseerd op standaardgegevensbeschermingsclausules van de Europese Commissie. De gegevensverwerking bij het bezoeken van een Instagram-fanpagina is gebaseerd op een overeenkomst tussen gezamenlijk verantwoordelijke partijen in overeenstemming met artikel 26 AVG. Zie voor meer informatie (informatie over Insights-gegevens). hier .

YouTube is een aanbieding van Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland (“Google”). De automatisch door Google verzamelde informatie over uw gebruik van onze online aanwezigheid op YouTube wordt doorgaans naar een server van Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, VS verzonden en daar opgeslagen. Er is geen adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie voor de VS. Onze samenwerking met u is gebaseerd op standaardgegevensbeschermingsclausules van de Europese Commissie.

9. Contactmogelijkheden en uw rechten

9.1 Uw rechten

Als betrokkene heeft u de volgende rechten:

 • in overeenstemming met artikel 15 AVG, het recht om informatie op te vragen over uw persoonlijke gegevens die door ons worden verwerkt, voor zover daarin gespecificeerd;
 • overeenkomstig artikel 16 AVG heeft u het recht om onmiddellijk correctie te vragen van onjuiste of volledige door ons opgeslagen persoonsgegevens;
 • In overeenstemming met artikel 17 AVG heeft u het recht om de verwijdering van uw bij ons opgeslagen persoonlijke gegevens te verzoeken, tenzij verdere verwerking vereist is
  • om het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie uit te oefenen;
  • om aan een wettelijke verplichting te voldoen;
  • om redenen van algemeen belang of
  • noodzakelijk is om juridische claims te doen gelden, uit te oefenen of te verdedigen;
 • overeenkomstig artikel 18 AVG heeft u het recht om de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te verzoeken, voor zover
  • u betwist de juistheid van de gegevens;
  • de verwerking is onrechtmatig, maar u maakt bezwaar tegen de verwijdering ervan;
  • wij de gegevens niet langer nodig hebben, maar u deze wel nodig heeft voor het doen gelden, uitoefenen of verdedigen van juridische claims of
  • u heeft bezwaar gemaakt tegen de verwerking in overeenstemming met artikel 21 AVG;
 • in overeenstemming met artikel 20 AVG, het recht om uw persoonlijke gegevens die u ons hebt verstrekt in een gestructureerd, gangbaar en machinaal leesbaar formaat te ontvangen of om te verzoeken dat deze worden overgedragen aan een andere verantwoordelijke persoon;
 • overeenkomstig artikel 77 AVG heeft u het recht om een ​​klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit. In de regel kunt u contact opnemen met de toezichthoudende autoriteit in uw gebruikelijke woon- of werkplek of op het hoofdkantoor van ons bedrijf.
Recht om bezwaar te maken Voor zover wij persoonsgegevens verwerken zoals hierboven uitgelegd ter bescherming van onze gerechtvaardigde belangen, die in het kader van een belangenafweging de boventoon voeren, kunt u met werking voor de toekomst bezwaar maken tegen deze verwerking. Indien de verwerking plaatsvindt voor direct marketingdoeleinden, kunt u dit recht op elk moment uitoefenen zoals hierboven beschreven. Als de verwerking voor andere doeleinden plaatsvindt, heeft u alleen het recht om bezwaar te maken als er redenen zijn die voortkomen uit uw specifieke situatie. Na uitoefening van uw recht om bezwaar te maken, zullen wij uw persoonsgegevens niet langer voor deze doeleinden verwerken, tenzij wij overtuigende legitieme gronden voor de verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of als de verwerking noodzakelijk is voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van dient juridische claims. Dit geldt niet als de verwerking plaatsvindt voor direct marketingdoeleinden. Wij zullen uw persoonsgegevens dan niet langer voor dit doel verwerken.

9.2 Contactmogelijkheden

Als u vragen heeft over het verzamelen, verwerken of gebruiken van uw persoonlijke gegevens, informatie, correctie, beperking of verwijdering van gegevens en over het intrekken van gegeven toestemming of bezwaar tegen een bepaald gebruik van gegevens, neem dan rechtstreeks contact met ons op via de contactgegevens in onze wettelijke kennisgeving.

Gegevensbeschermingsverklaring aangemaakt met de Vertrouwde winkels Juridische copywriter in samenwerking met FÖHLISCH Advocaten .